კომპანიის კულტურა

კომპანიის კულტურა

კულტურა 1

კულტურა

ხალხზე ორიენტირებული, მთლიანობა, პასუხისმგებლობა, ერთიანობა, მეწარმეობა

გუნდის მენეჯმენტი

ორგანიზაციული სტრუქტურის ოპტიმიზაცია, სრული თამაში გუნდური ერთიანობისთვის, მნიშვნელობა ენიჭება კულტურულ რბილ ძალას, თანაბარ კომუნიკაციას და ჰარმონიულ სამუშაო ატმოსფეროს, სამეცნიერო და გონივრული ჯილდოსა და დასჯის სისტემას.

კულტურა2
კულტურა 3

Კადრების მომზადება

პროფესიული ცოდნისა და უნარების რეგულარული სწავლება, ჩინებულ კომპანიებთან კომუნიკაციის გაძლიერება, შიდა და უცხოური ტექნიკური პროდუქტების გაცვლა

წარჩინებები / ჯილდოები

მოიგო პროვინციული და ქვეყნის დონის მაღალი ხარისხის პროდუქტები, მომსახურება, ეკონომიკური წვლილის ჯილდოები, ორიგინალური ყველა სახის უახლესი ტექნოლოგია და აღჭურვილობის პატენტები

კულტურა 4
კულტურა5

ჩვენი კლიენტები/პარტნიორები

ძირითადი შიდა კომპანიები, საზღვარგარეთ ომანი, დუბაი, თურქეთი, პაკისტანი, ინდოეთი, შეერთებული შტატები და ა.შ

აქტივობები / გამოფენები

ხშირად იწვევენ გამოფენებში მონაწილეობის მისაღებად

კულტურა6